Økonomi

Mange tror at det er dyrt at benytte en arkitekt, når der skal bygges nyt eller bygges til, men det er bestemt ikke tilfældet.
 
Arkitekten er din garanti for et rigtigt og lovligt udformet byggeri til den rigtige pris, således at byggeriet bliver en god investering, - både funktionsmæssigt og ved et eventuelt senere salg.
  
VEJLEDENDE PRISLISTE
Alle priser er inkl. moms
 
Skitseprojekt på baggrund af håndskitser
- Forudsætter at bygherren ved et møde ved hvordan huset skal se ud mht.
- indretning og arkitekttur.
- Optegnes på baggrund af bygherrens håndskitser – der er enkelte
- rettelser indeholdt i prisen.
- Bygherren skaffer kort/tegninger m.m. fra myndigheder.
- Projektet rentegnes af 1 omgang.
- Målfaste tegninger som ikke er teknisk detaljerede
- Plantegning(er) 1:100 med situationsplan 1:500. Principsnit 1:100.
- 2 eller flere facadetegninger 1:100.
- 1 sæt tegninger af projekt.
Kr. 6.250
 
Skitseprojekt fra grunden
- Indledende møde hvor ønsker/krav specificeres. Grunden besigtiges.
- Arkitekt skaffer kort/tegninger m.m. fra myndigheder.
- Projektet tilpasses over 2 – 3 etaper.
- Målfaste tegninger som ikke er teknisk detaljerede.
- Plantegning(er) 1:100 med situationsplan 1:500. Principsnit 1:100.
- 2 eller flere facadetegninger. Enkelte detailskitser.
- 1 sæt tegninger af projekt.
Kr. 15.000
- Tillæg for visualisering (fotorealistisk)
- F.eks. huset indsat på tom grund eller på foto af ekst. forhold
Kr. 10.000
 
Myndighedssæt i forlængelse af skitseprojekt
- Tegninger til byggesagsbehandling – udført så der kan bygges efter dem.
- Alle kritiske punkter er afklaret – alle standardkonstruktioner afklarer
- bygherren med de enkelte entreprenører. Korte beskrivelser og detaljer
- er indsat på hovedtegninger.
- Der er ikke statiske (ingeniør) beregninger inkluderet. Almindelige
- bjælker og søjler er dimensioneret ud fra standard tabeller.
- Spær dimensioneres af leverandør
- EL og VVS dimensioneres og projekteres af de pågældende entreprenører
- - undtagen kloak og afløb.
- Kontakt med myndigheder. Indsendelse af byggeansøgning.
- Bygherre betaler byggesagsbehandlingsgebyr (ca. Kr. 2.000)
- Målfaste tekniske tegninger. Plantegninger med murmål.
- Mål på vindues- og dørelementer.
- Plantegning(er) 1:50. Fundaments-/kloakplan 1:50. Situationsplan 1:200
- Snit 1:50 (1 – 3 stk.). Alle facadetegninger 1:100
- Overslagspris på byggeriet
- 10 sæt tegninger - heraf 3 sæt til myndighede
Kr. 25.000
 
- Tillæg for statiske beregninger og udførelse af energiramme
- Bygningens stabilitet afklares og vigtige søjler og bjælker dimensioneres
Kr.12.000 – 18.000
 
- Tillæg for koordinering af projektering:
- Kontakt med spær-, element-, vinduesfabrik m.m.
Kr. 6.250
- Tillæg for 2 etagers bygning Kr. 8.000
 
Tilsyn: Første måned Kr. 25.000
Efterfølgende måneder
- Indeholder Udbudsmateriale (se nedenfor)
- Styring af kvalitet, økonomi og tid.
- Hjemtagelse af tilbud i samarbejde med bygherren.
- Opstartmøde med håndværkerne og herefter byggemøder efter behov-
- d.v.s. ugentlige eller hver 14. dag. Herudover besøg på byggepladsen.
- Detaljeret beskrivelse, detailtegninger, kontrakter og tidsplan.
- Ratebetalingsplan. Byggemødereferater. Løbende tilpasning af projekt.
Kr. 10.000
 
Udbudsmateriale:
- Projektmateriale som danner grundlag for at bygherren selv kan styre
- kvalitet og økonomi, således at det færdige byggeri bliver i overens-
- stemmelse med forventningerne.
- Detaljeret beskrivelse, detailtegninger, kontrakter og tidsplan samt
- økonomisk oversigt.
Kr. 10.000
 
Kørsel
- Kørsel aftales i forbindelse med omfang af tilsyn
 
 
Ekstra tegninger:
- Sendes til håndværkere eller leverandører: Arbejdstid, materialer, porto
- A3: 70 Kr. pr. stk.
- A2: 85 Kr. pr. stk
- A1: 100 Kr. pr. stk
 
Timepris: Kr. 700,00
 
Såfremt vi udfører byggeriet i totalentreprise vil omkostningerne til arkitekt og ingeniør samt myndighedsbehandling blive aftalt ved hver enkelt byggeri.
 
Disse omkostninger indgår så som en meget lille post i totalentreprisekontrakten.
 
Kontakt os for yderligere information.
 
Med venlig hilsen
 
Kurt Lorenzen
Arkitekt